Bu site sadece sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir.

Bu site sadece sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir.

FGFR3 GENİNİN MUTASYONU

Akondroplazi, her 25.000 canlı doğumdan 1’inde meydana gelmektedir ve dünya çapında yaklaşık 250.000 kişiyi etkilemektedir.1,2

Akondroplazi en yaygın iskelet displazisi türüdür ve dwarfizm veya orantısız boy kısalığı vakalarının yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır. Endokondral kemik büyümesinin bozulması ile karakterize olup, fibroblast büyüme faktörü reseptörü 3 (FGFR3) genindeki bir fonksiyon kazandırıcı mutasyondan kaynaklanır ve ayırt edici fiziksel özelliklere sahiptir:1,3-8

Detaylı bilgi için imleci her bir noktanın üzerine getiriniz.

Detaylı bilgi için imleci her bir noktanın üzerine getiriniz.

Makrosefali, frontal çıkıntı ve orta yüz hipoplazisi

Orantısız şekilde daha kısa proksimal uzuv kemikleri

Dar gövde

Orantısız şekilde boy kısalığı

(alt gövdeye kıyasla daha uzun üst gövde)

Genu varum (Parantez bacaklar)

Silhouette of a child with achondroplasia highlighting five key physical characteristics

Boy gibi fiziksel özellikler, vücutta kemik büyümesinin göstergeleridir.

FGFR3 VÜCUDUN TAMAMINDA ENDOKONDRAL KEMİK BÜYÜMESİNİ ETKİLER9

Kıkırdağın yerine kemiğin geçmesi olan endokondral kemikleşme vücudun tamamında meydana gelir ve tüm kemiklerin yaklaşık %90’ının gelişiminde rol oynar. Bu süreç anne rahmindeyken başlar ve yetişkinliğin ilk dönemine kadar devam eder.10-12

ENDOKONDRAL KEMİK BÜYÜMESİNİN TÜM EVRELERİNİ ANLAYINIZ

Endokondral kemikleşmede, kıkırdak; oluşması beklenen kemiğin öncüsüdür.

Daha derinlemesine incelemek için ekranı kaydırmaya devam ediniz.

Kıkırdak büyüme plağı (mutasyonsuz)9,13,14

  • Kıkırdak, kondrositlerden ve ekstraselüler bir matriksten oluşur.
  • Kondrositler, endokondral kemikleşmede önemli bir rol oynar ve gelişim boyunca kemiklerin uzamasına doğrudan katkıda bulunurlar.
  • Kondrositler, embriyonik mezenkimal hücrelerin farklılaşması sonucu oluşurlar.
  • Kondrositler proliferasyon sürecine girerler.
  • Kıkırdak matriksi salgılanır.
  • Kondrositler, bu hipertrofi süreci boyunca büyüyerek ve genişleyerek yeni bir ekstraselüler matriks oluştururlar.

Kıkırdak Büyüme Plağı

Bone
Image of cartilage growth plate without achondroplasia

Kondrositler (mutasyonsuz)15,16

  • İki sinyal yolağı, kondrositlerin işlevini düzenlemede önemli rol oynar.
  • FGFR3 aktivasyon sinyalleri kemik büyümesini yavaşlatır.
Chondrocyte Cell

Altta yatan nedeni bulmak için derinlemesine inceleyiniz.

Fonksiyon kazandırıcı mutasyon, FGFR3'ün kemik büyümesini yavaşlatmak için aşırı miktarda sinyal üretmesine, NPRB/CNP yolağından gelen karşı sinyalleri bastırmasına ve kemik büyümesinin bozulmasına neden olur.4,16

CNP yolağı (mutasyonsuz)

Kondrosit (mutasyonsuz)

Image of chondrocyte without achondroplasia Image of chondrocyte without achondroplasia

FGFR3 mutasyonsuz kondrosit

CNP yolağı (mutasyonlu)

Kondrosit (mutasyonlu)

Image of chondrocyte with achondroplasia

FGFR3 mutasyonlu kondrosit

CNP yolağı (mutasyonsuz)15,16

  • CNP aracılığıyla natriüretik peptid reseptör B'nin (NPRB) aktivasyonu, kemik büyümesini yeniden düzenlemek için FGFR3 sinyalini engeller.

CNP yolağı (mutasyonsuz)15,16

  • CNP aracılığıyla natriüretik peptid reseptör B'nin (NPRB) aktivasyonu, kemik büyümesini yeniden düzenlemek için FGFR3 sinyalini engeller.
Chondrocyte Cell

Altta yatan nedeni bulmak için derinlemesine inceleyiniz.

Chondrocyte Cell

FGFR3 mutasyonsuz kondrosit

Chondrocyte Cell

FGFR3 mutasyonlu kondrosit

Fonksiyon kazandırıcı mutasyon, FGFR3'ün kemik büyümesini yavaşlatmak için aşırı miktarda sinyal üretmesine, NPRB/CNP yolağından gelen karşı sinyalleri bastırmasına ve kemik büyümesinin bozulmasına neden olur.4,16

CNP yolağı (mutasyonsuz)

Chondrocyte Cell

CNP yolağı (mutasyonlu)

Chondrocyte Cell

Kondrosit (mutasyonsuz)

Chondrocyte Cell

Kondrosit (mutasyonlu)

Chondrocyte Cell

Kıkırdak büyüme plakları

Mutasyonsuz

Bone
Growth Plate

Mutasyonlu

Growth Plate
Bone

BU DURUM, EBEVEYNLERİN HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLECEĞİ MULTİSİSTEMİK BİR ETKİYE YOL AÇAR

Ebeveynlerin çoğu ortalama boydadır, bu durum da onların; kemik büyümesindeki bozulmanın neden olduğu multisistemik komplikasyonlara hazırlanmaları için uzmanlığınıza ihtiyaçları olduğu anlamına gelmektedir.4,17

Referanslar: 1. Ireland PJ, Pacey V, Zankl A, Edwards P, Johnston LM, Savarirayan R. Optimal management of complications associated with achondroplasia. Appl Clin Genet. 2014;7:117-125. Published online Jun 24, 2014. 2. Wynn J, King TM, Gambello MJ, Waller DK, Hecht JT. Mortality in achondroplasia study: a 42-year follow-up. Am J Med Genet A. 2007;143A:2502–2511. 3. Waller DK, Correa A, Vo TM, et al. The population-based prevalence of achondroplasia and thanatophoric dysplasia in selected regions of the US. Am J Med Genet A. 2008;146A(18):2385-2389. 4. Pauli RM. Achondroplasia: a comprehensive clinical review. Orphanet J Rare Dis. 2019;14(1):1. 5. Laederich MB, Horton WA. Achondroplasia: pathogenesis and implications for future treatment. Curr Opin Pediatr. 2010;22(4):516-523. 6. Hoover-Fong J, Scott CI, Jones MC; Committee on Genetics. Health supervision for people with achondroplasia. Pediatrics. 2020;145(6):e20201010. 7. Chilbule SK, Dutt V, Madjhuri V. Limb lengthening in achondroplasia. Indian J Orthop. 2016;50(4):397-405. 8. Hoover-Fong J, Schulze KJ, McGready J, Barnes H, Scott CI. Age-appropriate body mass index in children with achondroplasia: interpretation in relation to indexes of height. Am J Clin Nutr. 2008;88:364 -71. 9. Matsushita T, Wilcox WR, Chan YY, et al. FGFR3 promotes synchondrosis closure and fusion of ossification centers through the MAPK pathway. Hum Mol Genet. 2009;18(2):227-240. 10. Berendsen AD, Olsen BR. Bone development. Bone. 2015;80:14-18. 11. Clarke B. Normal bone anatomy and physiology. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3(Suppl 3):S131-S139. 12. Hill MA. Musculoskeletal system - bone development timeline. Embryology. June 19, 2020. Accessed September 4, 2020. https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Musculoskeletal_System_-_Bone_Development_Timeline. 13. Xie Y, Zhou S, Chen H, Du X, Chen L. Recent research on the growth plate: advances in fibroblast growth factor signaling in growth plate development and disorders. J Mol Endocrinol. 2014;53(1):T11-T34. 14. Mackie EJ, Tatarczuch L, Mirams M. The skeleton: a multi-functional complex organ: the growth plate chondrocyte and endochondral ossification. J Endocrinol. 2011;211(2):109-121. 15. Horton WA, Hall JG, Hecht JT. Achondroplasia. Lancet. 2007;370(9582):162-172. 16. Vasques GA, Arnhold IJ, Jorge AA. Role of the natriuretic peptide system in normal growth and growth disorders. Horm Res Paediatr. 2014;82(4):222-229. 17. Hecht JT, Bodensteiner JB, Butler IJ. Neurologic manifestations of achondroplasia. Handb Clin Neurol. 2014;119:551-563.