Bu site sadece sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir.

Bu site sadece sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir.

AKONDROPLAZİ KAYNAK KÜTÜPHANESİ

Akondroplazi bilginizi derinleştiriniz.

Akondroplazi Nedir?

Akondroplazi uzmanları, hastalığın mekanizmasını ve uzun vadede göz önünde bulundurulacak hususları tartışıyor.

EK KAYNAKLAR

Videolar

Rehberler ve Araçlar

Konsensüs Bildirimi Aracı

Akondroplazi Nedir?

Akondroplazi uzmanları, hastalığın mekanizmasını ve uzun vadede göz önünde bulundurulacak hususları tartışıyor.

Yaşam Boyu Komplikasyonlar

Uzmanların, akondroplazinin zaman içindeki komplikasyonlarını ve bunların multidisipliner ekip modeli aracılığıyla yönetimine dair anlattıklarını dinleyiniz.